Psiholog Carmen Patrascu - psiholog Brasov


Supervizare Psihologia muncii si a transporturilor


Pentru specialisti ofer servicii de supervizare profesionala in domeniile:
      » psihologia transporturilor
      » psihologia muncii si organizationala


Conform cerintelor Colegiului Psihologilor din Romania (www.copsi.ro), specialistii cu atestat de libera practica - psiholog practicant sub supervizare - trebuie sa fie supervizati de catre un supervizor in domeniul in care au solicitat atestarea.

Dupa obtinerea atestatului de libera practica se semneaza un contract de supervizare.

             Anexa 1 - Contract de supervizare profesionala.


Durata supervizarii este stabilita de Comisia in fata careia supervizatul a sustinut interviul pentru atestare.

In urma efectuarii stagiului de pregatire se intocmesc raporturile de supervizare prevazute in anexele de mai jos.

             Anexa 2 - Structura raportului de supervizare final intocmit de catre psihologul supervizor

             Anexa 3 - Structura raportului de activitate intocmit de catre psihologul supervizat

Bookmark and Share